TOP THAI BRAND 2 | เชิญเข้าร่วมออกงานพาวิลเลี่ยนแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP Thai Brands) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี

ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ครั้งที่ 2
TOP THAI BRANDS 2
จังหวัดอุดรธานี


Download ภาพกิจกรรม
Facebook Download >   |   PICASA Download >


ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

 
ปิดรับสมัคร

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
TOP THAI BRANDS
งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย ครั้งที่ 2
.

.
.

เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
       
         ด้วย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRANDS) เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าไทย ภายในงานประกอบด้วยโซนแสดง และจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร สินค้า Handicraft สินค้า Silver/Jewelry สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพความงาม สินค้า Lifestyle สินค้า Franchise สินค้า GI สินค้านวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่ม OTOP Top Brands นิทรรศการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในการสร้างแบรนด์ระดับส่งออก นิทรรศการแสดงศักยภาพข้าวไทย นิทรรศการสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ การสัมมนาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค
 
กิจกรรม : งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (TOP Thai Brands) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ : 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558
เวลาจัดงาน : 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 (10:30 - 21:00)
                      3 - 4 ตุลาคม 2558 (10:00 - 21:00)
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, UD Hall ชั้น 4
 
รูปแบบการจัดแสดง : พาวิลเลี่ยน (Pavilion) และคูหามาตรฐาน
                                  ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
พื้นที่ :
 
1. พื้นที่เปล่าสำหรับจัดแสดงพาวิลเลี่ยนสินค้า (Pavilion Booth)
    ขนาดยูนิตละ 7.50 ตารางเมตร ( หน้ากว้าง 3 เมตร X ยาวลึก 2.5 เมตร)

             โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแจ้งขนาดยูนิตพื้นที่เปล่าที่ท่านต้องการ :
 • 2 ยูนิต
 • 4 ยูนิต
 • 6 ยูนิต
 • 8 ยูนิต
 • 10 ยูนิต (เลือกเป็นจำนวนเลขคู่)

2. คูหามาตรฐาน (Standard Booth)
    ขนาดคูหาละ ( หน้ากว้าง 3 เมตร X ยาวลึก 2.5 เมตร)

   
บูธมาตรฐาน ประกอบด้วย : พรมปูพื้น, ผนัง, ป้ายชื่อ, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ไฟส่องสว่าง 1 ดวง, ปลั้๊กไฟ
 
 
ลักษณะงาน : สามารถจัดแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และขายปลีกภายในงานได้
 
*** ให้เตรียมความพร้อมในการออกงาน เพื่อรองรับผู้ซื้อจากประเทศลาวด้วย ***
 
ผู้เข้าชมงาน :
 • งาน Top Thai Brands ครั้งที่ 1 (เชียงใหม่) มีผู้เข้าชมงานประมาณ 100,000 คน
 • โดยผู้เข้าชมงาน ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป, ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
 
ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศกิจกรรม Top Thai Brands ครั้งที่ 1 (เชียงใหม่)
Download now >>

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. ต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถานะ : มีอายุสมาชิก), (ไม่ค้างค่าบำรุงสมาชิก)
2. เป็นผู้ประกอบการไทย

            Opening Hours :  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558
     30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 (10:30 - 21:00)
             3 - 4 ตุลาคม 2558 (10:00 - 21:00)


.
ดาว์นโหลดเอกสารแนบ 
** ข้อมูลเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS **
 • ใบสมัคร งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย | TOP Thai Brands 2 Udonthani
 • Fact Sheet Top Thai Brands จังหวัดอุดรธานี Download >
 • แผนผังสถานที่จัดงาน Download >
 • FTI Application and Member Fee 2558 (Top Thai Brands) Download >
 • Form รายละเอียดสินค้าขายราคาพิเศษภายในงาน Download > 

ข้อมูล
สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  คู่มือผู้เข้าร่วมงาน
Exhibitor Manual  Download >
 
  แผนผังคูหา พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อ XCON (Organizer อย่างเป็นทางการ)
Floor Plan &
Contact Organizer XCON
 
Download >
 
       - สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดสรรคูหาให้ตามความเหมาะสม -หมายเหตุ
 • ผู้ประกอบการที่เข้า ร่วมจัดแสดงพาวิลเลี่ยนสินค้า จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งคูหาเอง โดยจะต้องยื่นแบบคูหา (Perspective View, Floor Plan พร้อมแผนผังระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง) ให้กับ Organizer อย่างเป็นทางการ (อยู่ระหว่างการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์) เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบ
 • ผู้ประกอบที่เข้าร่วม จะต้องรับผิดชอบการจัดหาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าขนส่ง, ค่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
 • ผู้เข้าร่วมงานจะต้องอยู่ร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558
เวลา : 10.00 – 21.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, UD Hall ชั้น 4
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share