ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจีนและอาเซียน และเยี่ยมชมงาน | The 12th CHINA - ASEAN Business and Investment Summit & CHINA - ASEAN EXPO


INTER Open House Network
.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจีนและอาเซียน และเยี่ยมชมงาน
The 12th CHINA - ASEAN Business and Investment Summit
& CHINA - ASEAN EXPO

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  กำหนดการ Download >


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : เมือหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
 
Share