ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Business Matching with SRI LANKA | เจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจศรีลังกาInter-Business Matching

Business Matching with SRI LANKA
เจรจาธุรกิจกับ นักธุรกิจศรีลังกา

..................................................................................................................................................................................


  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ดาว์นโหลด รายนามนักธุรกิจศรีลังกาและสินค้าที่ต้องการ
                        [ Sri Lankan Name List ] 

  ดาว์นโหลด กำหนดการ

......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 11 สิงหาคม 2558
เวลา : 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 4 และห้อง ส.อ.ท. 5 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share