สัมมนาฟรี สำหรับสมาชิก BM Member : "Enterprise Work Management : การจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพฯ"Seminar Free for Business Matching Member
.
การจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนดำเนินการ

Enterprise Work Management
..................................................................................................................................................................................
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ Focusone Software Co., Ltd.  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ดาว์นโหลด กำหนดการ.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

         
วันที่จัดกิจกรรม : 16 กันยายน 2558
เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
 
Share