โครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 | Innovation Coupon
โครงการ
คูปองนวัตกรรม
INNOVATION COUPON

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2
เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2559)

ภายใต้ความร่วมมือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
.

ดำเนินงานโดย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


.
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 ได้ที่

Business Matching
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 
.
Download Now >
... .
ข้อมูลสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับ SMEs
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน ส.อ.ท.

.
Download Now >


.
     
.
ขั้นตอนง่ายๆ ของการขอทุน

Download Now >

.
  .
เกณฑ์การพิจารณาโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

Download Now >
.
     
.
เอกสารโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2

Download Now >
 
    
ส่งใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :   
Business Matching | หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

60 ศูนย์สิริกิติ์ฯ โซนซี ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-345-1236-41  โทรสาร 02-345-1237 / 02-345-1279
E-mail :  jaruneeh@off.fti.or.th, aekachaikh@off.fti.or.th, naruekamolp@off.fti.or.th, talent.fti@gmail.com, rdi.fti@gmail.com 
วันที่จัดกิจกรรม : พ.ศ. 2557-2559
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
 
Share