ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก : สัมมนา "ตลาดตราสารหนี้ แหล่งระดมทุนและช่องทางการลงทุนสำหรับบริษัท"


Seminar
ตลาดตราสารหนี้
แหล่งระดมทุนและช่องทางการลงทุนสำหรับบริษัท
...
..................................................................................................................................................................................
...
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

โดย  คุณบัญชา ตรีบวรสมบัติ  
         ผู้อำนวยการอาวุโส – Corporate & High Net Worth Business Group บลจ.บัวหลวง


  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2558
เวลา : 13.30 - 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
 
Share