เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - เทคนิคการนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล (PERSUASIVE & POWERFUL PRESENTATION)


เทคนิคการนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล

PERSUASIVE & POWERFUL
PRESENTATIONApplication & Agendar Download
  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ดาว์นโหลด กำหนดการ.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 15 กรกฎาคม 2558
เวลา : 8.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share