เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - ศิลปะการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ (Effective Communication & Coordination Skills for Manager)

-
ศิลปะการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ
Effective Communication &
Coordination Skills for ManagerApplication & Agendar Download
ใบสมัครกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >
วันที่จัดกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2558
เวลา : 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share