เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร (Effective Coaching Sales Team to Double Your Customers & Profits) รุ่น 2
ด่วน!!เปิดที่นั่งเพิ่มในรุ่นที่ 2 (กรุณารีบส่งใบสมัคร)


-
Effective Coaching Sales Team #2
to Double Your Customers & Profits


ใบสมัครกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >
วันที่จัดกิจกรรม : 14 พฤษภาคม 2558
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share