เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - กลยุทธ์การสร้างทีมเพื่อความสำเร็จในองค์กร (Executive TEAMWORK Building)
วันที่จัดกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2558
เวลา : 08.30 – 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share