สัมมนา ฟรี! สำหรับสมาชิก "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาของประเทศ"
ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี! สำหรับสมาชิก
(สงวนสิทธิ์บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน)
Business Matching, BM VIP CARD และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาของประเทศ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
(เริ่มลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.)
ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

                                       

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 

วิทยากร : คุณสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บลจ.บัวหลวง
ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มีนาคม 2558 หรือเต็มจำนวนก่อนกำหนด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
คุณอุดม โทร. 02-345-1132, 086-329-1976   คุณเอกพล โทร. 02-345-1117, 086-329-1977
E-mail :
aekaphonc@off.fti.or.th,aekaphon.fti@gmail.com,udomt@off.fti.or.th,udom.fti@gmail.com  

วันที่จัดกิจกรรม : 27 มีนาคม 2558
เวลา : 13.30 - 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132, 086-329-1976
  มือถือ:
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117, 086-329-1977
  มือถือ:
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th
 
Share