ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์ และแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จ.นครราชสีมาOpen House Network
-------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ดาว์นโหลด กำหนดการ

......................................................................................................................................................
.
ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์
และแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์


บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตแผ่นเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดมัลติ-คริสตัลไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และให้บริการสำรวจ ออกแบบ
และติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ฟังบรรยาย  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
   
   และเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัย
      และมีประสิทธิภาพล่าสุด
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
      และสิทธิประโยชน์ต่อธุรกิจ Solar Farm
ผลตอบแทน เงินลงทุน
      และการรับซื้อไฟฟ้า ตามต้นทุนจริง
      (Solar Rooftops Feed-in Tariff)
      จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
      ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop)
สิทธิประโยชน์และวิธีการขอรับ
      สิทธิประโยชน์ต่างๆ
      สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน  
  โรงงานผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์
      และแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์
 


................................................................................................................................................................................................

 ณ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


................................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 20 พฤษภาคม 2558
เวลา : 05.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share