เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ Software ณ กรุงย่างกุ้ง พม่า

        

 
FOLLOW US
Like us & Share this page
on Facebook, Google+, YouTube
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 26-28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
2. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
 
Share