ศึกษาดูงาน การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity), ระบบ 5S, KAIZEN ในกระบวนการผลิต บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.ลพบุรี


.
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์
บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
ระบบ 5S
KAIZEN ในกระบวนการผลิต


ณ บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม    คลิกที่นี่   
   
กำหนดการ    คลิกที่นี่   
...............................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 29 เมษายน 2558
เวลา : 06.00 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share