ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแบบอัตโนมัติ และศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม
OPEN HOUSE NETWORK.
บริษัท ซีพีแรม จำกัด

ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแบบอัตโนมัติ
และศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม

CPRAM Innovation Center

ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานในกลุ่มซีพี ออลล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เจด ดราก้อน” , “เดลี่ไทย” , “เดลิกาเซีย”
และได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 2557 (The Prime Minister’s Best Industry Award 2014)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม    คลิกที่นี่   
   
กำหนดการ    คลิกที่นี่   
...............................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 11 มีนาคม 2558
เวลา : 06.30 - 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขจร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share