อบรม"การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ" (รุ่นที่ 6)        


อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


หมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


FOLLOW US
Like us & Share this page
on Facebook, Google+, YouTube


 
.


              

วันที่จัดกิจกรรม : 11 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเจศินี
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: jaysineep@off.fti.or.th,jaysinee.fti@gmail.com
2. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th,yutthawat.fti@gmail.com
 
Share