สัมมนา "ภาวะเศรษฐกิจไทย 2558 ในมุมมองของ บลจ.บัวหลวง"อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหมายเหตุ : อัตราค่าสมัครได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายละเอียดการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-Mail
เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารวมกิจกรรมของท่านแล้ว


 

FOLLOW US
Like us & Share this page
on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 26 มกราคม 2558
เวลา : 13.30 - 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเจศินี
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: jaysineep@off.fti.or.th, jaysinee.fti@gmail.com
2. คุณพรพจน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com
 
Share