สัมมนาฟรี! TOYOTA Innovation & Technology และ The Future of TOYOTA Car ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น


ใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ
                

 


สอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

มาที่ LINE ID : businessmatching


FOLLOW US

Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line.


                   

 

วันที่จัดกิจกรรม : 15 กันยายน 2557
เวลา : 12.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com
 
Share