ศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของญี่ปุ่น TOYOTA Innovation & Technology และ The Future of TOYOTA Carใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ

                


สอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม
มาที่ LINE ID : businessmatchingFOLLOW US

Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 24 - 28 กันยายน 2557
สถานที่จัดกิจกรรม : เมืองนาโกย่า จังหวัดอะอิจิ ประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com
 
Share