เจรจาธุรกิจกับพม่า : สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสการค้า-การลงทุน ศักยภาพเมืองและเส้นทางขนส่งคมนาคม ณ เมืองมะริด เมืองศักยภาพใหม่ของพม่าตอนใต้        


สอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

มาที่ LINE ID : businessmatching

 
FOLLOW US
Like us & Share this page
on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 10-12 กันยายน 2557
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ เมืองมะริด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
2. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: ,udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
 
Share