ศึกษาดูงาน ระบบบริหารงานผลิต และเทคโนโลยีประกอบรถยนต์ & การพ่นสีรถ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ

                


สอบถามสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้ง (1) ชื่อบริษัทของท่าน (2) ชื่อกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

มาที่ LINE ID : businessmatching


FOLLOW US

Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 27 สิงหาคม 2557
เวลา : 06.45 - 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com
 
Share