อบรม "ศิลปะการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในงานขาย" รุ่นที่ 2        


 FOLLOW US
Like us & Share this page
on Facebook, Google+, YouTube, Line
.


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 8 กรกฎาคม 2557
เวลา : 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณพรพจน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com
 
Share