เจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในพม่า กับห้างใหญ่ และ Distributor สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพม่า
        


 Like us on Facebook, Google+, YouTube & Share this page                   

วันที่จัดกิจกรรม : 19 - 21 มีนาคม 2557
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
 
Share