ขอเชิญร่วมเจรจาธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการลาว ในกิจกรรมเจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่าย สำรวจโอกาสทางธุรกิจในลาว

           


                      

Like us on Facebook, Google+, YouTube & Share this page                   

วันที่จัดกิจกรรม : 17 - 19 ตุลาคม 2556 (3 วัน 2 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณวนิดา
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: wanidak@off.fti.or.th, wanidak.fti@gmail.com
 
Share