ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมและเจรจาธุรกิจกับ Loxley วันที่ 9 ก.ย. 56
อบรมและเจรจาธุรกิจกับ Ensogo วันที่ 17 ก.ย. 56
 
อบรม และเจรจาธุรกิจกับ De Thai Corp วันที่ 18 ธ.ค. 56
อบรม และเจรจาธุรกิจกับ 7-ELEVEN
อบรม & เจรจาธุรกิจกับ aCommerce
  
 
อบรม & เจรจาธุรกิจกับCentral Online Shopping 27 ตุลาคม 2557
  เจรจาธุรกิจ China Products Show 2014 และงาน China ASEAN Community Fair
 
อบรม & เจรจาธุรกิจกับ 7-Eleven
 
 
 
“อบรม & เจรจาธุรกิจกับ Tops Supermarkets” 9 ก.ย. 2558
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
 
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching