คำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น
  “ปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade”
 
   
 

- กิจกรรมปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade
- ยกระดับสินค้าสู่ตลาด Modern Trade
- ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
- พัฒนาเพื่อยกระดับสู่ศักยภาพการส่งออก

 
F.T.I. – Modern Trade … บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 2
 
 
 
 
 
 
   
 
F.T.I. – Modern Trade … บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 1
 
  - เราเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ ต่อมาเราคิดว่าสินค้าของเราน่าสนใจ จึงหา
ช่องทางในการจัดจำหน่าย และสนใจตลาด Modern Trade แต่เราพบว่าปัญหา
คือเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร และลูกค้าไม่รู้จักสินค้าของเรา
แต่พอเข้ามาร่วมโครงการก็ได้รับการฝึกอบรมการพบจัดซื้อ บรรจุภัณฑ์
ควรจะแบบไหน มีอายุเท่าใด และมีกิจกรรมเรียนรู้การนำเสนอการพบปะกับ
ลูกค้าโดยตรง ช่วยให้ลูกค้ารู้จักกับสินค้าของเราเป็นอย่างดี
คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล กลุ่มแม่บ้านเกษตรพุแค  
 
  - เราต้องการที่จะขยายสินค้าเข้าสู่ตลาด Modern Trade และ Tops ก็เป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายของเรา แต่เราพบว่าอุปสรรค์ที่เราเจอคือ การสื่อสารกับจัดซื้อ
ลำบากพอสมควร แต่พอได้ร่วมโครงการ Business Matching แล้ว เราก็ได้รับ
การอบรมให้รู้จักจัดซื้อก่อน ว่าเขาต้องการอะไร ทำให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้น
และรู้แล้วว่าจัดซื้อต้องการอะไร
- โครงการช่วยลดภาระและขั้นตอนการเข้าไปคุยกับ Modern Trade เอง
โครงการนี้ให้อะไรเยอะ นอกจากสิทธิพิเศษต่างๆที่สภาฯมีให้แล้ว ที่สำคัญ คือ ความรู้ ที้่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
คุณรัชนีพร ชาญเลิศสกุล ผู้ผลิต-จำหน่ายวุ้นคุณเก๋  
 
  - สินค้าของเราอยู่ในตลาดมาประมาณ 3 ปีแล้ว เราได้รับการเรียกร้องจาก
ลูกค้าให้จำหน่ายใน Modern Trade เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อ
- เนื่องจากเป็น SMEs สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงไม่ค่อยได้รับ
ความสนในจากจัดซื้อเท่าที่ควร ติดต่อหลายครั้งมากจนท้อบ้างก็มี ผมได้
แนวคิดและวิธีการติดต่อกับ Modern Trade และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ทาง
สภาอุตสาหกรรมฯจัดทำโครงการ
- เป็นโครงการที่ดีมากตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และไม่เคยมีโครงการลักษณะนี้มาก่อน
คุณประพันธ์พงษ์ นทกุล บ.โนวัส อินเตอร์เทรด จำกัด  
 
  - บริษัทเห็นว่าตลาด Modern Trade มีอนาคตเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก จะช่วย
ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างแบรนด์สินค้าให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
- ถ้าทางบริษัทติดต่อเสนอสินค้าตามช่องทางปกติ ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง โดยเฉพาะค่าแรกเข้า ซึ่งในกิจกรรมนี้มีเงื่อนไขที่ดีกว่าสำหรับเรา
- บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการขายใน Modern Trade (Tops) ที่
สาขาปิ่นเกล้า ได้รับผลการตอบรับจากลูกค้าต่อตัวสินค้าเป็นอย่างดี
คุณประพันธ์พงษ์ นทกุล บ.โนวัส อินเตอร์เทรด จำกัด  
 
  - จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ การติดต่อ Modern Trade มีโอกาสค่อนข้าง
น้อยและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทางบริษัทยังไม่สามารถนำสินค้าเข้า Modern Trade
ได้เอง ต้องทำผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย
- บริษัทได้รับเลือกเป็นซัพพลายเออร์ของท๊อป ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายกับท๊อปที่เซ็ลทรัลปิ่นเกล้า ซึ่งในงานนี้ถือได้ว่าน้ำผึ้งตราบัวหลวงของ
เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชม
สภาอุตสาหกรรมฯที่จัดโครงการดี ๆ นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการให้โอกาส SMEs ใน
คุณศิริพร ตันติพงษ์ บ.บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด การขยายตลาดมากขึ้น ในการขยายตลาดมากขึ้น
คุณศิริพร ตันติพงษ์ บ.บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด  
 
  - ติดต่อกับ Modern Trade หลายครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นัก
จนบริษัทตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
- โครงการได้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น การพบจัดซื้อ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ผมได้เรียนรู้วิธีการพูด และเริ่มหันมาพัฒนา
สินค้าของตัวเองให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
- สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดสำหรับโครงการจับคู่ธุรกิจ เห็นจะเป็นความเอาใจใส่
ของเจ้าหน้าที่สภาฯ สิทธิพิเศษที่ได้รับ และมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมพัฒนา
ศักยภาพกันตลอดทั้งปี
คุณวิชัย โล้เจริญรัตน์ บ.พลานุภาพสมุนไพร จำกัด  
 
  - การติดต่อกับ Modern Trade ไม่ใช่เรื่องง่าย เพระมีเงื่อนไขต่างๆมากมาย
ไม่ว่าเงื่อนไขทางการค้า ทางการตลาด รายละเอียดค่อนข้างเยอะ และใช้เวลา
ค่อนข้างนาน แต่ที่สภาอุตสาหกรรมฯมีโครงการนี้ ทำให้เราติดต่อและเรียนรู้
กับ Modern Trade ได้เร็วกว่าการติดต่อกับจัดซื้อโดยตรง และยังได้เรียนรู้
ผ่านการอบรมจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการค้ากับ Modern Trade
- อยากฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
โครงการว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อท่านและธุรกิจมาก และ
ฝากขอบคุณสภาอุตสาหกรรมฯที่สนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ และ
ขอบคุณท๊อปที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ครับ
คุณคุณากร ธนสารสมบัติ บ.ไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด  
 
  - โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการให้สิทธิ
พิเศษตรงนี้ ทำให้เราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนอย่างอื่น พัฒนาสินค้า
หรืออะไรได้อีกอย่าง ในโลกของธุรกิจเราไม่สามารถที่จะเดินโดยลำพังได้
สภาอุตสาหกรรมฯเหมือนเข้ามาช่วยให้ภาระที่เราต้องแบกไว้เบาบางลง โดย
ได้รับความร่วมมือจากทาง Modern Trade ทั้งหลาย อย่างท็อปที่ให้ความ
ร่วมมืออย่างดี
คุณเมธวี ตังศิริมงคล บ.เอส วี เอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด  
 
  - บริษัทเข้าร่วมโครงการ Business Matching ก็เพราะว่าปัจจุบันผู้บริโภค
ต้องการความสะดวกสบายในการซื้อ เราจึงหันมาจับตลาด Modern Trade
- เราได้รับสิทธิพิเศษต่างๆค่อนข้างเยอะจากโครงการ ได้รับการอบรม การ
เยี่ยมชมงาน จึงอยากฝากถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมให้มา
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก และอยากขอบคุณ
สภาอุตสาหกรรมฯและท็อปที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และอยากให้มี
กิจกรรมลักษณะนี้อีกเรื่อยๆค่ะ
คุณศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ S.T.I marketing 1995 Co.,Ltd  
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching