เกี่ยวกับกิจกรรม

กิจกรรมปั้นซัพพลายเออร์
Modern Trade


ร่วมมือกับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs


ผู้ประกอบการจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ Modern Trade
ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกในการพบกับฝ่ายจัดซื้อของ Modern Trade และติดตามผล


สอบถามรายละเอียด / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

.............................................................................................................................................

คุณอุดม โทร.
02-345-1132 มือถือ 086-329-1976
คุณเอกพล โทร. 02-345-1117 มือถือ 086-329-1978FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

DISCLAIMER
BUSINESS MATCHING  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Update ข้อมูลได้ที่ www.ftimatching.com
 


Telephone & Mobile
662-3459-1115-20, 1123-5
 

E-mail
business_matching@off.fti.or.th
 
 


Website
www.ftimatching.comSocial Network
www.facebook.com/BusinessMatching
 

TIB
Trade &  Investment Promotion Department
& Business Council of FTI
 
ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching