บจก. สัมพรรค
บจก. สากล อินเตอร์เทรด (1991) (SAKOL INTERTRADE (1991))
บจก. สายไฟฟ้ายูไนเต็ด (UNITED WIRE & CABLE)
บจก. เอ.แอล.ที. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
บจก. เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น (EXPANNETS INTEGRATED SOLUTION)
บจก. แอคคิวเรท เทคโนโลยี (Accurate Technologies)
บจก. แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส
บจก. แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส (ADVANCED BUSINESS SOLUTION AND SERVICE)
บจก. กรีนเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง
บจก. โกลแมท
บจก. ควอลิตี้ รีพอร์ท (QUALITY REPORT)
บจก. ซี จี เอ (C G A)
บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น (ZEMASCH)
บจก. ซีอาร์ ดิสทริบิวชั่น
บจก. ดิจิตอลคอม (DIGITALCOM)
บจก. โตชิโน ซัพพลาย
บจก. บ้านไฟฟ้า (BANFAIFA)
บจก. เบสเทรด พรีซิชั่น
บจก. ฟูจิโพลี (ประเทศไทย)
บจก. เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม (ELECTRIC CITY BANGKOK ENGINEERING)
บจก. ยุทธพิทักษ์รัฐ
บจก. วิศวกรรมไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน
บจก. สพาร์ค อินเตอร์เทรด (SPARK INTERTRADE)
บจก. อินโนเวชั่นพูล เอเชีย
บจก. อินโนเวชั่นพูล เอเซีย
บจก. อีสเทค ดิจิตอล เทคโนโลยี
บจก. เอกอนันตชัย
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ (ENERGY SYSTEMS)
บจก. เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
123