บจก. โอเรียลทอล บิวตี้ ชาร์ม (ORIENTAL BEAUTY CHARM)
บจก. เฮเดย์ เอสแอนด์เอ็ม
บจก. เจ.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
บจก. ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) (TIGER EYES TRADING (THAILAND))
บจก. พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม (PERM POON PATANA INDUSTRY)
บจก. มิลเล่ (ไทยแลนด์)
บจก. วรบุลลา อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ แอนด์ สปา (VORA BULA INTERNATIONAL BEAUTY & SPA)
บจก. วี 2 เก็ต คอร์ปอเรชั่น
บจก. เอ็กซ์ เซิร์ฟ
บจก. เอสทีเอส คอนซูเมอร์โปรดักส์ (STS CONSUMER PRODUCTS)
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ
หจก. ช เนเจอร์
หจก. แองเจิลไรซ์
หสน. เคเอชซี เบสท์ (KHC Best Limited Parthnership)
12