บจก. ออมโนวา เดคคอร์เรทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
บจก. เอเซีย พลัส แพค (ASIA PLUS PACK )
บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม (THANTAWAN INDUSTRY)
บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG PATTANA INTERNATIONAL)
บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (Thai Coating Industrial)
หจก. เยลโลแคร์
หจก. วี ไอ พี (ประเทศไทย) (V.I.P.(THAILAND))
หจก. แสงฟ้าอุตสาหกรรม (SANGFAH)
12