วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปะในกรอบรูป
หจก. ชามู ชามู อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต
หจก. ไทย-อิศวร (THAI-ISUAN)
หจก. 1000 ทาง แอนติค แอนด์ อาร์ต คราฟท์
หจก. ดี อาร์ เนเจอร์
หจก. บัวผัคแฟคทอรี่
หจก. เมืองทอง (1992)
12