บจก. คลาสสิค คลาส (CLASSIC CLASS)
บจก. ซินเนอตรอน
บจก. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SILICON CRAFT TECHNOLOGY)
บจก. ซี. เค. วาย. กรุ๊ป อิเล็คทริค
บจก. โซน่าร์ อินดัสเตรียล (SONAR INDUSTRIAL)
บจก. โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ (SOLOMON TECHNOLOGY THAILAND)
บจก. ดิอัลติเมท ซอฟต์ (THE ULTIMATE SOFT)
บจก. ทริโอเท็ค (บางกอก) (TRIO-TECH (BANGKOK))
บจก. ธเนศพัฒนา (THANES DEVELOPMENT)
บจก. เนชั่น เทค เอ็นเตอร์ไพร์ส (NATION TECH ENTERPRISE)
บจก. เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
บจก. ประกอบอุตสาหกรรม เทรดดิ้ง
บจก. แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์
บจก. พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ
บจก. แพน-เอเชีย เคเบิ้ล
บจก. แพลนเนท ที แอนด์ เอส (PLANET T AND S)
บจก. ฟาบริเนท
บจก. แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ (FACILITY MANAGEMENT)
บจก. มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ (MULTIMEDIA TECHNOLOGY)
บจก. มาซูม่า (ประเทศไทย) (MAZUMA (THAILAND))
บจก. มิวสิค เอ็กซ์ทรีม (MUSIC EXTREME)
บจก. เมเชอริ่ง ออโตเมชั่น
บจก. โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) (MOLEX (THAILAND))
บจก. เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง
บจก. เลท์ติ้คิเซ่ ไลง (LEKISE LIGHTING)
บจก. วี แอนด์ เจ กลอบอล ดีไซน์
บจก. วีนัส เทคโนโลยี
บจก. วีโอซีเอ บิลดิ้ง แมทริเรียล (VOCA Building Materials)
บจก. สตีเบล เอลทรอน เอเซีย
บจก. สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์
123