บจก. คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) (CLARIANT (THAILAND))
บจก. ท็อป โซลเว้นท์
บจก. ไทยคาเซฮิน
บจก. บิสลี่ เอเชีย (ประเทศไทย)
บจก. เบเยอร์ (BEGER)
บจก. ไบโอ คอนซูเมอร์
บจก. แพคท์ โพรดักส์ (PACT PRODUCTS)
บจก. วีดูเวล (VEDUVEL)
บจก. วีไอวี อินเตอร์เคม
บจก. สต๊อป-เบิร์ด โปรเฟสชั่นแนล (STOP BIRD PROFESSIONAL)
บจก. เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง
บจก. แอนวิล (ไทย) (ANWILL (THAI))
บจก. เค.เอส.มาชูกิจ (K.S. MAHUKIJ)
บจก. เจซีดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (JCW INTERNATIONAL)
บจก. ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล
บจก. ดี เอส ที
บจก. นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี
บจก. นิวชอยซ์ เคมิคอล
บจก. เนเจอร์ทัช อโรมาเธอราพี
บจก. โปรเจ็คฟิลด์
บจก. พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย)
บจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจก. โพรวินเชียล ซัพพลายส์
บจก. สปาร์คกี้
บจก. สมาร์ทแล็บ
บจก.สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล (SIAMPOOLSUP INTER-CHMICAL)
บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTT Chemical)
หจก. ไดน่า ฟลูอิด (Dyna Fluid)
หจก. โวลก้ามาร์เก็ตติ้ง
1