บจก. แคบริค (ไทยแลนด์) (CAPRIC (THAILAND))
บจก. โนวาแคร์ (NOVACARE)
บจก. สยาม อาร์มสตรองค์ (SIAM ARMSTROG)
บจก. เอสดีเอส เคอร์
หจก. ทรัพย์บุญชัยถาวร
หจก. ทิพ. คอมเมอร์เชียล (TIP. COMMERCIAL)
1