บจก. เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิก (S.I.P. SIAM INTER PACIFIC)
บจก. ไวท์เครน (วี. 88) อะควาเท็ค
1