บจก. เดลี่ฟู้ดส์
บจก. ไทยซีฟู้ดเซ็นเตอร์ กรุ๊ป (THAI SEAFOOD CENTER GROUP)
บจก. เนเจอรัล เฮิร์บ อินดัสตรี่ (NATURAL HERBS INDUSTRY)
บจก. วิณพา (WINNAPA)
บจก. สังคมสุขภาพ (HEALTH SOCIETY)
บจก. สุขุมพาณิชย์
บจก. เอสเอ็มทีซี (SMTC )
บจก. โอ แคร์ (O CARE)
ร้าน ขนมบ้านครูยุ (KRU YU HOME BAKERY)
ร้าน เจ๊เบญ
ร้าน/โรงงาน เคี่ยงฮวด (KIANGHUAD)
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน (THE ORGANIC COMMUNITY ENTERPRISE AGARIAN NETWORKS)
หจก. จิราพรฟู๊ด (JIRAPHON FOOD)
หจก. อุ่นเรือนเรสซิเดนซ์ แอนด์ เรสตัวรองท์
1