บจก. เกทเวย์ คอนเทนเนอร์ ไลน์ (GATEWAY CONTAINER LINE)
บจก. จีทีแอล (ไทยแลนด์) (GTL (THAILAND))
บจก. ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี (DSV AIR & SEA)
บจก. ทรานส์ โกลบอล โลจิสติคส์ (บางกอก)
บจก. ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) (TRANSCONTAINER LOGISTICS (THAILAND))
บจก. ทรานส์โลจิสติกส์
บจก. นิ่มซี่เส็งขนส่ง1988 (NIMSEESENG TRANSPORT)
บจก. บลูเวล ไลน์
บจก. แมททีเรียลเวิลด์ (Material World)
บจก. โลจิสติกส์ มาร์ท
บจก. แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ (LAEMCHABANG IMEX)
บจก. อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ (RTN LOGISTICS)
บจก. อินทิเมท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
บจก. อีส์ ซัน โลจิสติกส์
บจก. เอส เอส แอล โลจิสติกส์
บจก. เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. บีโอพี เอ็กซ์เพรส (BOP EXPRESS)
บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ (Berli Jucker Logistics) (BJC)
บจก. เวิลด์ ซายน์ อินเตอร์เทรด
บจก. อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
บจก. เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล (EXCEL TRANSPORT INTERNATIONAL)
บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
หจก. ปทุม ทรานสปอร์ต (PATHUM TRANSPORT)
หจก. แพ็ค แอนด์ มูฟวิ่ง (PACK AND MOVING)
1