บจก. คลังเหล็กไทย
บจก. จุฑาวรรณ
บจก. พีซีเจ อุตสาหกรรม
บจก. เมทอลแวร์ เมอชันไดรส์
บจก. วิจิตราภรณ์รังสี (V.P. RANGSEE INDUSTRY)
บจก. วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล (V & P EXPANDED METAL)
บจก. สยามบุณฑริก (SIAM LOTUS)
บจก. อุดมโลหะกิจ (1975) (UDOM METAL TRADING (1975))
บจก. กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง (GOODPACK MANUFACTURING)
บจก. ทินแคนอินดัสทรี่
บจก. วีบิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
บจก. เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย)
บจก. แอลพีไอ แร็คเร้นจ์ (ประเทศไทย) (LPI RACK RANGE (THAILAND))
1