บจก. เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตรกรุ๊ฟ (J R M JAREONMITR GROUP)
บจก. ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ (TANG SIA PING METAL WORKS)
บจก. ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง (T.S.K. ENGINEERING)
บจก. โททอล โฟลว์ โซลูชั่นส์ (TOTAL FLOW SOLUTIONS)
บจก. ไทยคานะกาตะ (THAIKANAGATA)
บจก. บอนด์ แมชชินเนอรี่
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง (PLATINUM CHEMICAL ENGINEERING)
บจก. พัมคิน ทูลส์ คอร์ปอเรชั่น
บจก. ฟลูเทค
บจก. มิซูมิ (ไทยแลนด์) MISUMI (THAILAND)
บจก. ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย)
บจก. ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ (USE. FLO-LINE)
บจก. เยนเนอรัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
บจก. เวสตัน ไมเออร์
บจก. สยาม โกลบอล กรุ๊ป (SIAM GLOBAL GROUP)
บจก. สยามโตชู (TOCHU THAILAND)
บจก. อุดมสว่าง เอ็นจิเนียริ่ง (UDOMSWANG ENGINEERING)
บจก. เฮกซากอน เมโทรโลจี (ประเทศไทย) (HEXAGON METROLOGY (THAILAND))
บจก. เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น (JSSR AUCTION)
บจก. ที เอ็น โมลด์ พรีไซส์
บจก. เบ๊ย่งฮง(YONG HONG SENG )
บจก. ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค
บจก. พี เอฟ อินเตอร์เทค
บจก. แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย)
บจก. แมคคอนฟิล อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. อัลตร้า คอมเพรสเซอร์
บจก. เอ พี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
หจก. เง็กเซ่งฮวด (NGEK SENG HUAT)
หจก. เอส.เอส.อินเตอร์