บจก. กลอนกิจ เทรด (KLONKIJ TRADE)
บจก. คิโยชิ (Kiyoshi)
บจก. เค แอนด์ พี โอโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ (K AND P AUTOMOTIVE PERFORMANCE)
บจก. เจ. แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท (JL FORKLIFT & PARTS)
บจก. ที เอช ดี ออโต้พาร์ท (T.H.D. AUTOPARTS)
บจก. ไทยซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เน็กซ์ท เทคโนโลยี (THAI SUMMIT R & D NEXT TECHNOLOGY)
บจก. บุญศักดิ์ (2545) (BOONSAK (2545))
บจก. พี.เจ.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (P.J.B. ENTERPRISE)
บจก. สแตนดาร์ด เอ็นจีวี (Standard NGV)
บจก. สยาม ชูโย (SIAM CHUYO)
บจก. สามมิตรโอโตพาร์ท (SAMMITR AUTOPART)
บจก. อรรถบูรณ์ (ATABOON INTERNATIONAL MOTOR)
บจก. อัลต้า เวิร์ค (ALTA WORKS)
บจก. เอ.เอ็ม.เค. กลการ (A.M.K. KOLKARN)
บจก. เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส (EXTENSIVE RESEARCH POLYMERS)
บจก. เอเชีย พอลลิชชิ่ง เซ็นเตอร์ (ASIA POLISHING CENTER)
บจก. โกลด์ เพรส อินดัสตรี (GOLD PRESS INDUSTRY)
บจก. โปลีเท็กซ์ อินดัสทรี่
บจก. ยูนิตี้ อินดัสเตรียล ( UNITY INDUSTRIAL )
บจก. เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส
บจก. เอเซียคอมแพ็ค
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
1