บจก. กรีนเพาเวอร์ไทย (GREEN POWER THAI)
บจก. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท (C.S.ENGINEERING AUTOPARTS)
บจก. แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง
บจก. พีค มอเตอร์ สปอร์ต (PEAK MOTORSPORTS)
บจก. อธิพงษ์มอเตอร์
บจก. เอ.เอ็ม.ซี. มอเตอร์ (A.M.C. MOTOR)
บจก. แอร์โรคลาส (AEROKLAS)
บจก. ที.อาร์.โปรดักส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (T.R. PRODOCT & MARKETING)
บจก. พี เอ พี พรอสเพอริตี้
บจก. พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท (P & T ENGINEERING PART)
บจก. ยูเรกา ดีไซน์ (EUREKA DESIGN)
1