บจก. แกรนดิโอซ เคอเท่น
บจก. เจ.คลาส คอมเมอเชี่ยล
บจก. ซาเชช์ (SASHAY)
บจก. ไทยไทโย (THAITAIYO)
บจก. นิธินันท์
บจก. ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค (FOOD INDUSTRY NETWORK )
บจก. วินเทค แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก. สยามเมจิกแลนด์ เฟอร์นอเจอร์
บจก. แอลพีไอ-เอ็นเตอร์ไพร์ส
บจก. ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ (HAWAII THAI FURNITURE)
บจก. ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์
บจก. ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์
บจก. ฮาวายไทยเอ็กซ์ปอร์ต (HAWII THAI EXPORT)
บมจ. ไมด้า-เมดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ (MIDA-MEDALIST ENTERTRAINMENT)
บมจ. ร้อกเวิธ
หจก. ส.มุ้งทองแพร่วู้ดโปรดักส์
1