บจก. แคสส์เทค อินเตอร์เทรด
บจก. ที.ที.เอช.นิตติ้ง(ไทยแลนด์) (T.T.H. KNITTING (THAILAND))
บจก. ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่
บจก. รุ่งพัฒนาสิ่งทอ
บจก. สยามนิตติ้งโปรดักส์ (SIAM KNITTING PRODUCTS)
บจก. สิ่งทอซาติน (Satin Textiles)
บจก. ฮงเส็งการทอ (HONG SENG KNITTING)
บจก. มิกซ์แอนด์แมทช์ ยูนิโคลธ
บจก. ศรียงปั่นด้าย
บจก. อำไพ ผ้าไหมยกดอกลำพูน
บจก. ไฮเทรด
บจก. ไฮย์ พี.พี.ซี (ประเทศไทย)
บมจ. คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ (Carpets International Thailand)
หจก. กรีนการ์เมนท์ (GREEN GARMENT)
หจก. เมฆไหมไทย
หจก. สุรัตนพัฒการทอ
หจก. เอ.ดี.กิจเจริญทวีทรัพย์
1