บจก. บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) (BITWISE (THAILAND))
บจก. สแควร์ คูลลิ่ง ทาวเวอร์
บจก. เอ.ซี.เทค (A.C.TECH)
บจก. แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี
บจก. เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น
บจก. เอ เอส จี เน็ตเวิร์ค
บจก. เอส วาย เทค คอร์ปอร์เรชั่น
หจก. ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์
1