บจก. พี ไอ อินดัสทรี (PI INDUSTRY)
บจก. เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย)
บจก. สมอล เวิล์ด อินเตอร์เทรด
บจก. สายพานไทย (THAI CONVEYER BELT)
บจก. ด๊อกเตอร์ บู
บจก. ที.ซี.รับเบอร์ เทรดดิ้ง (T.C. RUBBER TRADING)
บจก. ไทย-นิฮอน ซีลส์ (THAI-NIHON SEALS)
บจก. นอร์ทอีส รับเบอร์
บจก. รับเบอร์ไทย เทรดดิ้ง
บจก. อี.คิว.รับเบอร์
บจก. อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์
บจก.สายพานไทย
บมจ. แทคติก้า
บมจ. เอ็น. ซี. อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ (N.C.R. Rubber Industry)
บมจ.ไทยฮั้ว ยางพารา (THAI HUA RUBBER)
หจก. เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ แอ็ดโซซิเอ็ท
1