บจก. เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า (GREATER PHARMA)
บจก. บีริช (ประเทศไทย) (BERICH (THAILAND))
บจก. เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ (SRIPRASIT PHARMA)
บจก. มิลลิเมด (MILLIMED)
บจก. เอ็กเซ็ปชันนอล ฟู้ดเทค
บจก. โอซาโกร (OSAGRO)
บจก. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) (T.P.DRUG LABORATORIES (1969))
บจก. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) (T. O. Chemicals (1979))
บจก. ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง
บจก. ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) (HATAKABB (SIM TIEN HOR))
องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization)
1