คณะบุคคล บ้านภูมิบูรพา
คุณเสถียร ศานติสาธิตกุล
บจก. ขาวละออเภสัช
บจก. คุณค่าป่าไทย (KHUNKAPATHAI)
บจก. ชาโมกข์ (CHAMOKE)
บจก. กัญจะ
บจก. ซี.เอ.อาร์.อี. (C.A.R.E.)
บจก. ทันเดอร์ แลบบอราทอรี่
บจก. ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง (Go Hair) (PIPUNNARAT MARKETING)
บจก. ไพร์ม เฮิร์บ โพรดักส์
บจก. เฟเวอร์ออล
บจก. มายเฟรนด์ คลับ
บจก. อุ๊ปส์สตั๊ฟฟ์
บจก. เอ็กซ์ปอร์ต โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์)
บจก. เอเวอร์กรีน เมดิคอล เอซเธติคส์
บจก. ไอราชิ
บจก. ฮาลาล เคล เนเจอร์
บจก. เฮลธ์ โซลูชั่น (Health Solutions)
บายไทย
ภิญญดา สมุนไพร
ร้าน หยกทิพย์ (YOKETHIP)
ร้าน เดอ กาเซีย ( DE CASIA )
ร้าน ไลเฮงเภสัช (Lai Heng Pharmacy)
โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรธาราโรม่า
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน
หจก. โกลด์ครอส
หจก. สยามโคฟ
หจก. กรีน ควอลิตี้
หจก. ขจีมาศ