กลุ่มของตกแต่งบ้านภูดิน
กลุ่มหัตถกรรมเรือใบจำลอง
บจก. 55 กิฟท์ (55 GIFT)
บจก. คลาสสิคอาร์ทคอเล็คชั่น
บจก. เคเจ อาร์ต เดคอร์ (KJ ARTS DÉCOR)
บจก. ซู ไทย ซิง (SU THAI SING)
บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด
บจก. พริส แอนด์ พีช
บจก. พรีเมียม แกลเลอรี (ประเทศไทย)(Premium Gallery Thailand)
บจก. พัฒนาเศรษฐกิจจีนระหว่างประเทศ (เอเซีย)
บจก. ฟรองค์อินเตอร์เทรด (PHRONG INTERTRADE)
บจก. ยูมาร์ค กรุงเทพฯ (YUMARK BANGKOK)
บจก. สหชัยอินเตอร์เทรด (SAHACHAI INTERTRADE)
บจก. อสีติ (ASRITI)
บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ (H & B Intertex)
บจก. เอ็น.พี. คอลลิตี้ ฟลาวเวอร์ (NP QUALITY FLOWER)
บจก. แกรนด์ เดย์
บจก. แจนดีเวลล็อปเมนท์
บจก. ซี แอนด์ ซี บิสิเนส (ประเทศไทย) ( C & C BUSINESS (THAILAND) )
บจก. บลิสส์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) ( BLISS (INTERNATIONAL) )
บจก. บลูสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจก. พูนสุชน (POONSUCHON)
บจก. ยัง ออริจินอล กรุ๊ป ( YOUNG ORIGINAL GROUP )
บจก. สเตซีย์อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น (Stacey International)
บจก. สยามภูริ
บจก. สยามแมรี่ เท็กซ์ไทล์ ( SIAM MARRY TEXTILE )
บจก. เอกมณฑ์ เซอร์วิส
บจก. แอดบรอนซ์
ร้านพรศิวะภัณฑ์
ร้านวู้ดดี้คร้าฟ
12