ประสบการณ์ของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับ
นักธุรกิจพม่า จัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
Inter-Business Matching
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯจัดขึ้น และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ๆด้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก

ทำเนียบสมาชิก F.T.I Matching