สมัครสมาชิก Business Matching

ขอเรียนเชิญสมัครสมาชิก
Business Matching Member
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

.

.

DISCLAIMER
BUSINESS MATCHING  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Update ข้อมูลได้ที่ www.ftimatching.com
 


Telephone & Mobile
662-3459-1115-20, 1123-5
 

E-mail
business_matching@off.fti.or.th
 
 


Website
www.ftimatching.comSocial Network
www.facebook.com/BusinessMatching
 

TIB
TRADE AND INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT
— F.T.I.